Książki

Sortuj wg:||
 • Św. Gemma Galgani „Rozmowy z Jezusem”

  Książki

  Książka w przygotowaniu. 

  Cena:0.00
 • ks. Jean-François Villepelée „Szaleństwo krzyża. Święta Gemma Galgani”

  Książki

  W przygotowaniu.
  Książka napisana w 1977/78 roku w języku francuskim. Istnieją wydania niemieckie, włoskie i hiszpańskie.
  Autor bogato opisuje życie św. Gemmy, jej duchowość oraz często cytuje jej dzieła.

  Cena:0.00
 • o. Dominik Buszta CP, Marek Paweł Tomaszewski „Święta Maria Goretti. Życiorys, godzinki i nabożeństwo”

  Książki

  W przygotowaniu.

  Cena:0.00
 • Święty Karol Houben CP „Drodzy Bracia i Siostry. Listy do rodziny”

  Książki

  W przygotowaniu.

   

  Wybór listów napisanych przez Świętego Karola do członków jego rodziny daje nam wgląd w duchowość pasyjną, skłaniającą go do współczucia ludziom, przychodzącym po pomoc i uzdrowienie. W ten sposób poznajemy też jego przemyślenia i modlitwy, jego smutki i obawy, a przede wszystkim – widzimy jego miłość do rodziny, miłość, która przybierała na sile z każdym rokiem spędzonym w Anglii i Irlandii.

   

  Listy Świętego Karola z Mount Argus do jego „drogich braci i sióstr” pozwalają nam zrozumieć jego życie wewnętrzne i pomagają spojrzeć na niego tak, jak widziała go jego rodzina. 

   

  Cena:0.00
 • „Zwiastun nadziei. Nowenna z refleksjami o życiu i duchowości Świętego Karola Houbena”

  Książki

  W przygotowaniu.

   

   

  Modlitwa liturgiczna

  Boże, Ty pozwoliłeś, by Święty Karol do Świętego Andrzeja, prezbiter, poświęcił się całkowicie czynieniu innym dobra, uzdrawiając wszystkich, którzy byli obciążeni winą lub cierpieniem; spraw, abyśmy my także brali z niego przykład, gorliwie starając się o zbawienie naszych braci. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

   

  Modlitwa o powołania

  Jezu Ukrzyżowany, racz wejrzeć na rodzinę zakonną pasjonistów i błogosławić jej w życiu i pracy. Niech wzrasta w łasce u Boga i ludzi, niech pomnaża swe szeregi o liczne nowe powołania. Dobry Jezu, przemów słowami Twego wezwania ,,pójdź za Mną” do tych, o których wiesz, że wiernie i godnie wypełniać będą zadania pasjonistowskiego apostolatu. Miłosierny Jezu, Ty wszystko wiesz i przewidujesz, prowadź mnie drogą, którą mi wyznaczyłeś. Amen.

  Cena:0.00
 • Św. Aniela z Foligno „Memoriał”

  Książki

  Książka w przygotowaniu. 

  Cena:0.00
 • Nowenna do Świętego Gabriela

  Książki

  W przygotowaniu. Planowane wydane w I kw. 2018 r.

  Cena:0.00
 • „Modlimy się ze św. Gemmą Galgani Dziewicą z Lukki”, oprac. o. Rafał Sebastian Pujsza CP

  Książki

  W przygotowaniu.

  Cena:0.00
 • o. Dominik Buszta CP „Święty Pio pasjonista”

  Książki

  W przygotowaniu.

  Cena:0.00
 • o. Dominik Buszta CP „Święta Gemma”

  Książki


    Święta Gemma żyje!

  Przedsłowie

  Nietrudno zauważyć, że Święta Gemma[1] Galgani (1878−1903) już od kilku lat z coraz większą siłą dociera ze swoim przesłaniem do Polaków. I to nie tylko w najdalsze zakątki naszego kraju, lecz także i za granicę. Można stwierdzić, że w znaczeniu duchowym wręcz porywa wciąż nowe osoby w różnym wieku...

  Cena:5.00
 • o. Waldemar Linke CP „Nowenna do św. Pawła od Krzyża wraz z życiorysem i wybranymi myślami"

  Książki

  (...) Był on przez ćwierć wieku, czyli prawie jedną trzecią swego życia, osobą świecką, szukając miejsca w Kościele jako żołnierz, katechista, pustelnik, wolontariusz w przytułku. Będąc osobą konsekrowaną, przeżył głębokie doświadczenie życia ukrytego, kontemplacyjnego, a także okresy intensywnej, ciężkiej pracy duszpasterskiej. Każda z tych form czegoś go nauczyła. Dlatego i my możemy wiele się od niego nauczyć, niezależnie od tego, co stanowi nasze powołanie.

  Cena:5.00
 • Św. Paweł od Krzyża „Śmierć mistyczna czyli całopalenie czystego ducha duszy zakonnej”

  Książki

  Św. Paweł od Krzyża "Śmierć mistyczna czyli całopalenie czystego ducha duszy zakonnej" (opr. Jadwiga Stabińska OSBap)

   

  Cena:5.00
 • o. Dominik Buszta CP „Święty Karol Houben”

  Książki

  Krótki życiorys Świętego, wybrane myśli, fragmenty listów, modlitwy oraz świadectwa jego wstawiennictwa do Boga.

  Cena:5.00
 • o. Dominik Buszta CP „Święty Gabriel pasjonista”

  Książki

   

  Franciszek (późniejszy Gabriel) Possenti urodził się w Asyżu. Podobnie jak wielki jego rodak i patron – Święty Franciszek – łączył radość życia i niewinność z pokutą. Włosi nazywają Gabriela „santo del sorriso” – świętym uśmiechu...

  Cena:5.00
 • o. Dominik Buszta CP „Święty Paweł od Krzyża. Życiorys, droga krzyżowa i zachęta do świętości”

  Książki

  Lecz niech pamiętają, że od prawdziwej świętości nie pozostają rozłączne cierpienia i udręki wewnętrzne i zewnętrzne, wielkie bitwy z nieprzyjaciółmi widzialnymi i niewidzialnymi, cierpienia cielesne i duchowe, długotrwałe uczucie opuszczenia [przez Boga] i oschłości; gdyż „wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, będą prześladowani” (2 Tm 3, 12). A przez zwrot „będą prześladowani” rozumie się każdy rodzaj mąk, [pochodzących] od diabłów lub od ludzi, lub od naszego opornego ciała (Święty Paweł od Krzyża).

  Cena:5.00
 • „Modlimy się ze św. Gabrielem od Matki Bożej Bolesnej”, oprac. o. Rafał Sebastian Pujsza CP

  Książki

  Orędzie radości

  W słowach pieśni Maryi Magníficat ánima mea Dóminum (Wielbi dusza moja Pana), wypowiedzianych podczas nawiedzenia Świętej Elżbiety, Matka Najświętsza wyraziła niewypowiedzianą radość, iż Jej krewna jako pierwsza ze wszystkich pokoleń wyznawców Chrystusa wysławiała Ją słowami: „Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc Twojego łona” (Łk 1, 42). Przyczyną owej radości było także pierwsze spotkanie Świętego Jana Chrzciciela z Jezusem, kiedy obaj byli jeszcze w łonach swoich matek. Święty Paweł Apostoł wyjaśnia, skąd ta radość pochodzi i ukazuje, że nie jest odosobniona. Pisze: „(…) owocem Ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, dobroć, życzliwość, wierność, łagodność, opanowanie” (Ga 5, 22-23). Zatem Maryja została wypełniona Duchem Świętym i każdy, kto pragnie żyć wzorując się na Niej, jest zaproszony, aby schronić się pod Jej płaszczem. Do tego swoim przykładem zachęca Święty Gabriel od Matki Bożej Bolesnej (1838−1862), w którego towarzystwie udajemy się w podróż z Maryją. Chcemy, aby wypraszała nam dary Ducha Świętego, czyli największe dobra duchowe.

  Cena:5.00
 • o. Jerzy Chrzanowski CP „O Świętej Gemmie, która widziała rany Pana Jezusa”

  Książki

  Książeczka adresowana do dzieci, ich rodziców i wychowawców. Życie św. Gemmy napisane wierszem.
   
  Cena:7.00
 • Nowenna do św. Gemmy Galgani

  Książki

  Niech żyje Święta Gemma!

  Przedsłowie do drugiego wydania polskiego


  W kręgach osób rozmiłowanych w ubogiej Gemmie coraz częściej da się słyszeć zawołanie, które można określić nowym chrześcijańskim pozdrowieniem. Słowa „Niech żyje Święta Gemma!” i odpowiedź „Niech żyje!” wyrażają prawdę o obecności seraficznej Dziewicy z Lukki – drogocennego klejnotu[1], będącego ozdobą katalogu świętych – w naszej Ojczyźnie. Wymowne jest, że jubileusz 75-lecia jej kanonizacji zbiegł się z uroczystością Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Warto również zwrócić uwagę na inną kwestię: flagi Polski i Lukki są identyczne.   Kochana Święta Gemmo, przybywaj ze swoim orędziem do wszystkich zakątków naszej Ojczyzny i do każdego Polaka. Uproś, abyśmy wszyscy na zawsze mogli zamieszkać w Sercu Jezusa!

  Warszawa, 2 maja 2015 r.


  Nowenna (wyd. 2) wraz z krótkim życiorysem, zdjęciami z Lukki i Madrytu, modlitwami i świadectwami osób w niej rozmiłowanych (również naszych rodaków).


   

  [1] W języku włoskim gemma znaczy klejnot.

  Cena:9.00
 • „Przeżyć własną śmierć” red. o. Waldemar Linke CP

  Książki

  Książka w całości poświęcona duchowej sylwetce założyciela Zgromadzenia Męki Jezusa Chrystusa oo. pasjonistów. Poza próbą analizy duchowego życia Świętego Pawła od Krzyża (1694-1775), prezentuje główne teksty pozostawione przez założyciela: Relacje w ćwiczeń duchowych w Castellazzo, Śmierć  mistyczną, oraz wybrane listy i kazania.

   

   

   

   

  Cena:12.00
 • Marek Sokołowski SJ „W drodze ku światłu. Refleksje wielkopostne”

  Książki

  Być człowiekiem – to nieustannie wracać do Boga. Nieustannie uświadamiać sobie fakt, że nie istnieje punkt na ziemi, po którego osiągnięciu miałaby nastąpić stabilizacja. Nie ma stanu doskonałego i formy ostatecznej.
  Rozważania zawarte w tej książeczce to myśli, które rodziły się i rodzą w drodze za Panem Jezusem. To wędrówka z Nim na pustynię. Pójście do Jerozolimy w Niedzielę Palmową. Cały Wielki Tydzień – aż pod krzyż na Golgocie. To tam słyszymy Jego delikatny głos: „Jeśli jest miłość, i śmierć się przyda”.


  Seria wydawnicza: Ambona Słowa Krzyża

  Cena:12.00
 • o. Edmund Burke CP „Łowca dusz - Św. Paweł od Krzyża”

  Książki

  Książka poświęcona postaci św. Pawła od Krzyża, założycielowi Zgromadzenia Krzyża i Męki Pańskiej - zwanego potocznie zgromadzeniem pasjonistów.

   

  Cena:15.00
 • Św. Gemma Galgani „Autobiografia. Dziennik”

  Książki

  Warto poznawać życie niezwykłych świadków wiary, przez których wstawiennictwo publicznie można zanosić prośby do Boga. Jedną z owych osób jest św. Gemma Galgani...

  Cena:16.00
 • Ks. Gabriele Amorth „Egzorcysta z sanktuarium Świętych Schodów. Ojciec Candido Amantini pasjonista”

  Książki

  Nie pamiętam już, w jaki sposób podczas rozmowy z nim wyszło na jaw, że znam ojca Kandyda. Kardynał zwrócił się wówczas do mnie: „Ksiądz zna ojca Kandyda? On jest chory i bardzo potrzebuje pomocy”. Bez wahania wziął papier listowy z osobistym nagłówkiem i zaczął pisać. Wyraźnie upoważniał mnie do sprawowania egzorcyzmów. Protestowałem, ale kiedy okazało się, że na próżno, poleciłem się Matce Bożej, aby osłaniała mnie swym płaszczem.  

  Oficjalną nominację na egzorcystę otrzymałem 22 listopada 1987 roku, ale nadal uważałem się za ucznia ojca Kandyda, z którym współpracowałem i u którego zasięgałem rady aż do jego śmierci. Zawsze będę wdzięczny kardynałowi Polettiemu, że pozwolił mi odkryć świat, którego nie znałem, a w którym obecnie widzę niezbędne uzupełnienie mojego kapłaństwa, ponieważ odpowiada to dokładnie określonej władzy i zobowiązaniu, jakie nałożył na mnie Boski Mistrz. Ponadto jestem wdzięczny kardynałowi, że powierzył mnie szkole bardzo doświadczonego egzorcysty, który przez sześć lat był dla mnie ukochanym nauczycielem. Jest to dziś przywilej zupełnie wyjątkowy.

  Nie kryję, że dla mnie jeszcze dzisiaj, po tylu latach, stanowi honor być uważanym za ucznia i kontynuatora ojca Kandyda. Dlatego zawsze przychodzili i przychodzą do mnie księża, którzy chcą być obecni przy moich egzorcyzmach i obserwować, jak stosuję metody ojca Kandyda.

  ksiądz Gabriele Amorth SSP    

   

  Cena:17.00
 • Anna „Bóg zaprasza do przyjaźni”

  Książki

  Anna Dąmbska to postać niezwykła. W czasie wojny walczyła w szeregach Armii Krajowej jako sanitariuszka i łączniczka. W 1944 r. na ponad rok trafiła do sowieckich łagrów w Ostaszkowie i Kałudze. Tam, w nieludzkich warunkach, nie poddała się zwątpieniu i rozpaczy, modląc się by Bóg pozwolił jej nadal służyć Ojczyźnie. Po latach zrozumie, że Pan wysłuchał jej modlitw, obdarzając ją charyzmatem słyszenia Bożego głosu, przekazującego orędzia dla Polski.

   

  Cena:18.00
 • o. Enrico Zoffoli CP „Święta Gemma Galgani. Życiorys i modlitwy”

  Książki

  Święta Gemma Galgani. Życiorys i modlitwy

  Losy św. Gemmy Galgani to fenomen życia duchowego w czasach, w których religia kojarzyła się przede wszystkim z kodeksem moralnym i obyczajowym. Młoda toskańska mistyczka reprezentuje duchowy, nadprzyrodzony wymiar religii, żywą relację z Chrystusem, który wypełnił całe jej serce.

   

  Cena:18.00
 • Ksiądz Dolindo Ruotolo „Święty kapłan” (ojciec Pio)

  Książki

  „Wiele osób zgłaszało i zgłasza potrzebę biografii księdza Dolindo Ruotolo, która nie wymagałaby wielomiesięcznej lektury, a dała się przeczytać w kilka dni i ukazała wszystko, co najważniejsze i najbardziej budujące w życiu tego „świętego kapłana”, „świętego apostoła Neapolu”, jak nazwał księdza Dolindo święty Ojciec Pio z Pietrelciny..." (z Prezentacji)

   

  Cena:18.00
 • Zygmunt Dobrzycki OSPPE, Sykstus Szafraniec OSPPE "Wielkie wezwanie Serca Jezusa do Narodu Polskiego. Rozalia Celakówna i jej misja"

  Książki

  Rozalia Celakówna zmarła w opinii świętości 13 września 1944 roku, a Pan Bóg nieustannie potwierdza jej wybraństwo, rozdając za jej przyczyną wiele łask. Wieloletnie starania i rozpoczęcie procesu kanonizacyjnego świętobliwej Rozalii doprowadziły do jego otwarcia przez Ks. Kardynała Franciszka Macharskiego, Metropolitę Krakowskiego 5 XI 1996 roku. Od tego dnia Rozalii Celakównie przysługuje tytuł Służebnicy Bożej.

  Cena:18.00
 • „Kwiatki księdza Dolindo”

  Książki

            Wziąć do ręki książkę, która przedstawia inny sposób życia, myślenia, działania, w świetle łagodności móc ocenić zwyczajne problemy to błogosławieństwo, to pociecha, to radość […]

  Przeczytajcie Kwiatki księdza Dolindo i zadajcie sobie pytanie, czy i Wy umiecie osiągnąć ten stan równowagi, pogody ducha i poezji. Dążeniem każdego chrześcijanina powinna być radość serca – taka, jaką odczuwali uczniowie w Emaus, kiedy Chrystus, choć nierozpoznany, szedł i rozmawiał z nimi.

  Chrystus idzie wciąż z każdym człowiekiem, każdego dnia, i nadal będzie blisko wszystkich, nawet największego grzesznika, do którego, jak do zagubionej owcy, wyciąga rękę i wyrywa go z przepaści, osłaniając swoją miłością – jedynym wielkim przesłaniem, umacniającym chwiejnych i ratującym świat. (z Prezentacji ks. biskupa Vittoria Marii Costantiniego)

   

  Cena:20.00
 • o. Notker Wolf OSB, o. Tomasz M. Dąbek OSB „Męka Jezusa Chrystusa. Rozważania”

  Książki

  W zbiorze rozważań znajdziemy medytacje pasyjne, serię kazań przeznaczonych na gorzkie żale, zbiór homilii na Wielki Tydzień, rozważania i homilie oraz nauki pasyjne dla Żywego Różańca.

   

  Seria wydawnicza: Ambona Słowa Krzyża

  Cena:23.00
 • o. Paul Francis Spencer CP „Opatrywał rany serc złamanych. Życie Świętego Karola Houbena pasjonisty”

  Książki

  Kiedy byłem małym dzieckiem, miałem około trzech lub czterech miesięcy, upadłem przez nieuwagę mojego wuja. W wyniku upadku rozwinęła się u mnie choroba kręgosłupa. Byłem zgięty wpół, głowę miałem wygiętą do tyłu, a kiedy próbowałem iść, moje ręce musiały spoczywać na kolanach. Do dziewiątego roku życia chodziłem o kulach. Pewnego dnia (mieszkaliśmy wtedy przy ulicy Mercer) matka wyniosła mnie na zewnątrz, akurat w momencie, kiedy przechodził ojciec Karol. Zapytał kim jestem i co mi dolega. Matka powiedziała mu, a on mnie pobłogosławił i przykazał mi odmawiać jedno „Ojcze nasz” i trzy „Zdrowaś Maryjo” każdego ranka i wieczora na cześć męki Pańskiej. Po dwóch lub trzech miesiącach, w czasie których poprawa zachodziła stopniowo, mogłem chodzić prosto, a moja głowa i ręce wróciły do normalnej pozycji. Od tego czasu cieszę się dobrym zdrowiem.

   

  Poprzez niniejsze wydanie stawiamy w Polsce pierwszy poważny krok na drodze poznania fascynującej postaci Świętego Karola Houbena. Można żywić uzasadnioną nadzieję, że książka i jej bohater zainspirują wielu, zwłaszcza duszpasterzy i osoby świeckie aktywnie włączające się w misję Kościoła...

   

   

  Cena:27.00