Anna „Bóg zaprasza do przyjaźni”

Książki

Cena:18.00

„Do współpracy w zamierzonym dziele ratowania świata pogrążonego w grzechu Bóg szuka ludzi dobrej woli, którzy w przyjaźni z Nim dojrzeją do odpowiedzialności za ludzkość i chętnie podejmą służbę bliźnim wedle Jego wskazań. (…) Bóg pierwszy zaprasza każdego człowieka dobrej woli do przyjaźni. Aby do niej przygotować, miłość Boga, miłosierna i darząca, pragnie najpierw nauczyć go zawierzenia. Przez nie człowiek nie liczy na własne zasługi wobec Boga, lecz na Jego hojną miłość, i poszerza swoje serce na przyjęcie Bożych darów. Przyjacielowi Bóg oddaje do dyspozycji całą swą mądrość, moc i nieogarnione miłosierdzie. (…) Jestem przekonany, że wiele osób pod wpływem tej książki zapragnie odpowiedzieć na Boże zaproszenie do przyjaźni i podejmie służbę miłości społecznej, taką jaką Bóg im wskaże.” (z Przedmowy ks. prof. Jana Siega)

 
Anna Dąmbska to postać niezwykła. W czasie wojny walczyła w szeregach Armii Krajowej jako sanitariuszka i łączniczka. W 1944 r. na ponad rok trafiła do sowieckich łagrów w Ostaszkowie i Kałudze. Tam, w nieludzkich warunkach, nie poddała się zwątpieniu i rozpaczy, modląc się by Bóg pozwolił jej nadal służyć Ojczyźnie. Po latach zrozumie, że Pan wysłuchał jej modlitw, obdarzając ją charyzmatem słyszenia Bożego głosu, przekazującego orędzia dla Polski.

 

Wydawca: Michalineum / Fundacja Żywe Słowo

wyd. 2, Warszawa 2013

format 145x205, stron 144, oprawa miękka